การถ่ายภาพ

ทฤษฎีกฎสามส่วนในการถ่ายภาพบุคคลและการถ่ายภาพสตรีท

การถ่ายภาพ สำหรับทฤษฎีนี้ เราต้องแบ่งภาพออกเป็นตารางเก้าช่องที่มีขนาดเท่า ๆ กัน โดยแบ่งด้วยเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้ง

event_note
close

การถ่ายภาพ สำหรับทฤษฎีนี้ เราต้องแบ่งภาพออกเป็นตารางเก้าช่องที่มีขนาดเท่า ๆ กัน โดยแบ่งด้วยเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้ง

Read more