เทคนิคถ่ายภาพ

การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดเฟรมภาพ ระดับแนวนอน และระดับแนวตั้ง

เทคนิคถ่ายภาพ ที่น่าสนใจ วันนี้ ขอเสนอการมององค์ประกอบภาพเป็นพื้นฐานของการถ่ายภาพ

event_note
close

เทคนิคถ่ายภาพ ที่น่าสนใจ วันนี้ ขอเสนอการมององค์ประกอบภาพเป็นพื้นฐานของการถ่ายภาพ

Read more