กล้องเห็นภาพข้างหลัง

เน้นด้านหน้า พร้อมฉากหลัง

เน้นด้านหน้า พร้อมฉากหลังให้ภาพออกมาสวยที่สุด

ภาพทั่วไปที่เราถ่ายมักจะเห็นเป็นแบบ 2 มิติ แต่เทคนิคนี้จะทำให้ภาพของเราดูเป็น 3 มิติ ยิ่งขึ้นด้วยการเน้นวัตถุด้านหน้าพร้อมกับทำให้เห็นฉากหลังไปด้วย

อย่างเช่นภาพน้ำตกนี้ใช้เลนส์แบบกว้างในการถ่าย โดยเน้นไปที่กองหินด้านหน้าหรืออย่างในภาพนี้เราจะสังเหตได้ว่าเขายืนถ่ายที่ท่าเรือแบบใกล้มากๆ และอยู่ตรงจุดด้านล่างของภาพ โดยเน้นไปที่จุดของที่ยึดสมอเรือเป็นหลัก พร้อมกับให้กล้องเห็นภาพข้างหลังอย่างชัดเจน

การเน้นให้วัตถุหลักในภาพดูโดดเด่นน่าสนใจสามารถทำได้โดยการหาวัตถุรองมาเป็นฉากหน้า และ/หรือฉากหลังให้กับวัตถุหลักในภาพ โดยจะต้องคำนึงเสมอว่าวัตถุนั้นจะต้องไม่เด่นไปกว่าวัตถุหลักในภาพเป็นเด็ดขาด ด้วยหลักการนี้ เราจึงนิยมเน้นระยะชัดเฉพาะวัตถุหลักในภาพเป็นหลัก และปล่อยให้ฉากหน้า หรือฉากหลังอยู่นอกระยะชัด ภาพที่ได้จึงจะมีจุดเด่นเฉพาะวัตถุหลักในภาพและยังช่วยสร้างมิติความลึกให้กับภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย

ฉากหน้า หมายถึง การจัดส่วนประกอบในภาพที่อยู่ด้านหน้าวัตถุหลักที่ถ่าย ซึ่งจะสามารถช่วยถ่วงน้ำหนักของภาพให้สมดุล ตัวอย่างเช่น การใช้ปี๊บถั่วงอกมาจัดวางด้านหน้าเพื่อสร้างสมดุลให้กับภาพที่มีคนล้างถั่วงอกอยู่ด้านหลัง

ฉากหลัง หมายถึง ส่วนประกอบในภาพที่อยู่ด้านหลังของวัตถุหลักที่ถ่าย เรื่องนี้ถือเป็นความละเอียดของช่างภาพก่อนถ่ายภาพทุกครั้ง เพราะฉากหลังที่ดีควรจะเสริมให้วัตถุหลักในภาพดูโดดเด่น น่าสนใจขึ้น เช่น ฉากหลังที่มีโทนสีเรียบ ฉากหลังที่มีคู่สีตรงข้ามกับสีของวัตถุหลัก หรืออาจจะเลือกฉากหลังที่มีเรื่องราวสอดคล้องอันจะส่งผลให้วัตถุหลักในภาพดูน่าสนใจมากขึ้น แต่ในทางตรงข้าม เน้นด้านหน้า ถ้าเราเลือกฉากหลังที่ไม่ดี เช่น ฉากหลังที่มีรั้วผุพัง หรือฝาผนังที่มีสีเปรอะเปื้อนก็อาจส่งผลให้ภาพลดความสวยงาม

event_note พฤษภาคม 19, 2020

account_box เทคนิคถ่ายภาพ